Usługi radców prawnych

Radcowie prawni (ang. solicitors) są jedną z trzech głównych profesji prawniczych w Anglii i Walii (oprócz adwokata i notariusza) uprawnionych do praktykowania prawa. Radcowie prawni muszą posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej profesji i corocznie odnawiane Świadectwo o prawie do wykonywania zawodu. Głównym zadaniem radców prawnych jest doradztwo dotyczące prawa Anglii i Walii w dziedzinach takich, jak: przenoszenie praw własności, dzierżawa i ogólne prawo własności gruntów i nieruchomości, sporządzanie testamentów i przeprowadzanie postępowania spadkowego, sprawy biznesowe, prawo spółek, prawo handlowe i prawo pracy. W niektórych okolicznościach radcowie prawni mogą też reprezentować klientów w sądach. Oficjalny tytuł radcy prawnego brzmi „Radca Prawny Wysokich Sądów Anglii i Walii”. Radcowie prawni są ustanawiani przez Towarzystwo Prawnicze (ang. The Law Society), a ich działalność jest regulowana przez organ nadzoru nad działalnością radców prawnych (ang. Solicitors Regulation Authority).

Nasza Kancelaria oferuje usługi w następujących obszarach prawa angielskiego:

Obsługa prawna kupna/sprzedaży nieruchomości mieszkalnych

Przeprowadzamy transakcje kupna, sprzedaży i refinansowania (ang. re-mortgage) nieruchomości mieszkalnych na terenie całej Anglii i Walii. Wszystkie czynności w tym zakresie są wykonywane osobiście przez właściciela kancelarii – bez delegowania. Klienci mogą skorzystać z wieloletniego doświadczenia w zakresie transakcji związanych z nieruchomościami i prawem własności gruntów i nieruchomości. Paweł Salinger reprezentuje klientów jako niezależny doradca. Wielu klientów trafia do naszej kancelarii poprzez osobistą rekomendacją innych osób.

Doradzamy we wszystkich aspektach prawnych procesu kupna, sprzedaży lub refinansowania nieruchomości, w tym:

 • Charakter własności wspólnej i własności ułamkowej
 • Badanie wszelkich rejestrów i ich ograniczeń
 • Rozszerzanie terminu lat dzierżawy mieszkań
 • Pytania dotyczące służebności takich, jak np. prawo przejazdu
 • Możliwość wyegzekwowania zapisów ograniczających
 • Charakter obowiązku osoby sprzedającej w zakresie ujawnienia wszelkich przeszłych zdarzeń dotyczących nieruchomości w momencie sprzedaży oraz konsekwencje nieujawnienia istotnych faktów lub przedstawienia ich w nieprawidłowy sposób
 • Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej przez kupującego
 • Współwłasność
 • Korzyści sporządzenia testamentu po zakupie nieruchomości

Nieruchomości komercyjne

 • Reprezentowanie nowych najemców
 • Reprezentowanie najemców przenoszących istniejące umowy najmu na osoby trzecie
 • Reprezentowanie wynajmujących przy nowych najmach
 • Reprezentowanie najemców nabywających istniejące umowy najmu
 • Reprezentowanie klientów przy zmianie wysokości czynszu
 • Reprezentowanie klientów w sprawach dotyczących uzyskania pozwolenia na przeróbki, zmiany sposobu użytkowania itp

Wynajmujący i najemca

 • Sporządzanie umów najmu i dzierżawy
 • Wyjaśnianie praw i obowiązków wynajmujących i najemców wynikające z umów najmu i dzierżaw
 • Odnowienia i rozwiązywanie umów
 • Kolektywny wykup własności oraz indywidualne przedłużenia dzierżaw zgodnie z Ustawą o reformie prawa dzierżaw

Sporządzanie testamentów i przeprowadzanie postępowania spadkowego

 • Korzyści płynące ze sporządzenia testamentu
 • Konieczność osobistego stawiennictwa
 • Możliwość wizyt domowych i w szpitalach
 • Doradztwo w sprawie zdolności prawnej spadkodawcy do sporządzenia ważnego testamentu
 • Konieczność osobistego spotkania i rozmowy ze spadkodawcą
 • Ustanawianie wykonawców spadku
 • Jak można podważyć testament?
 • Co to jest przymus w kontekście prawnym?
 • Jakie są ograniczenia w swobodzie testamentarnej zdolności do czynności prawnej? Jakie obowiązki narzucone przez prawo musi wziąć pod uwagę spadkodawca przy sporządzeniu testamentu?
 • Czy testament ujmuje nieruchomości zagraniczne? Jeśli nie, czy powinien?
 • Niesporne postępowania spadkowe  w sądach spadkowych

Prawo imigracyjne

 • Czasowe i stałe pozwolenia na pobyt dla obywateli Unii Europejskiej i ich rodzin - wnioski EEA1, EEA2, EEA3 i EEA4.
 • Naturalizacja i obywatelstwo brytyjskie
 • Pozwolenia na pracę  i wizy dla przedsiębiorców spoza krajów Unii Europeejskiej

Oświadczenia pod przysięgą (Affidavits) i formalne oświadczenia (Statutory Declarations)

 • Przyjmowanie formalnych oświadczeń i oświadczeń pod przysięgą
 • Sporządzanie formalnych oświadczeń i oświadczeń pod przysięgą

Pełnomocnictwa ogólne i stałe

 • Porady dotyczące korzyści płynących z udzielenia Pełnomocnictwa ogólnego i stałego
 • Porady dotyczące ograniczeń uprawnień pełnomocnika
 • Porady dotyczące negatywnych stron i możliwości nadużyć przez pełnomocnika
 • Porady dla mocodawców w sprawie obowiązku rejestracji Pełnomocnictwa stałego

Prawo pracy

 • Sporządzanie umów o pracę i umów o świadczenie usług (dla osób prowadzących własną działalność)
 • Doradztwo we wszystkich aspektach prawa pracy
 • Doradztwo w sprawie bezprawnych zwolnień, niesłusznych zwolnień i zwolnień w wyniku redukcji zatrudnienia
 • Doradztwo w sprawie umów za porozumieniem stron (tzw. Compromise Agreements)

Usługi  dla spółek oraz ogólne prawo umów

 • Zakładanie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (ang. limited companies)
 • Sporządzanie dokumentów w celu rozpoczęcia prowadzenia własnej działalności gospodarczej
 • Umowy spółek cywilnych i umowy pomiędzy udziałowcami
 • Przygotowywanie kontraktów budowlanych
 • Doradztwo w sprawie kontraktów i ich rozwiązywania, jak również konsekwencji naruszania czy zerwania kontraktu

wróć na górę strony