Polityka cookies

1. Wprowadzenie

Robimy wszystko, co leży w naszej mocy, aby ochronić Państwa prywatność, podczas korzystania z naszych usług. W tym celu stworzyliśmy niniejszą Politykę Cookies. Nasza Polityka Cookies określa i wyjaśnia, jak ciągi informacyjne zwane cookies (ciasteczka) są zapisywana i dostępne na Państwa urządzeniach, podczas używania naszej strony internetowej. Stosujemy na naszej stronie internetowej cookies i podobne technologie, wyłącznie w celu dostarczenia usług drogą elektroniczną przez Salinger Solicitors & Notary Public z siedzibą w 165 Kensington High Street, London W8 6SH, Wielka Brytania.

2. Definicje

Na potrzeby niniejszej Polityki Cookies, następujące określenia mają znaczenie, jak zdefiniowano poniżej:

 1. „Administrator/my” – oznacza firmę Salinger Solicitors & Notary Public z siedzibą w 165 Kensington High Street, London W8 6SH, Wielka Brytania która dostarcza informacji i usług drogą elektroniczną, jak również zapisuje i korzysta z informacji na urządzeniach użytkowników strony internetowej.
 2. „Nasz strona/strona/usługa/usługi” – oznacza stronę (serwis/portal) internetowy w posiadaniu i zarządzaną przez Administratora pod domeną http://www.salingernotary.co.uk, jak również informacje i usługi zawarte i oferowane przez niniejszą stronę.
 3. „Użytkownik/użytkownicy” – oznacza osobę fizyczną lub prawną, która odwiedza, używa, porusza się lub w jakikolwiek inny sposób korzysta z naszej strony oraz oferowanych tam usług i informacji, przy zachowaniu obowiązujących w tej dziedzinie ogólnych przepisów prawa oraz regulacji i zaleceń administratora.
 4. „Urządzenie/urządzenia” – oznacza elektroniczne urządzenie w rodzaju osobistego komputera (PC), laptopa, smartfonu, tabletu itp., którym posługuje się użytkownik, aby wejść i poruszać się na stronie internetowej oraz korzystać z oferowanych tam informacji i usług.
 5. „Przeglądarka/przeglądarki internetowe” – oznacza program/programy zainstalowane na urządzeniu, które użytkownikowi pozwalają korzystać z Internetu i tym samym z naszej strony. Najbardziej popularnymi przeglądarkami internetowymi są: Internet Explorer, Chrome, Firefox i Safari. Użytkownik może w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej, aby plikom typu cookies, w tym używanych przez naszą stronę, uniemożliwić dostęp do swojego urządzenia.
 6. „Cookies/ciasteczka”- oznacza zakodowane pliki z danymi i unikalnym identyfikatorem, w szczególności z informacjami tekstowymi, które serwery www wysyłają i zapisują na urządzeniach, używanych podczas korzystania z Internetu. Prawie wszystkie strony internetowe i dostawcy usług w Internecie korzystają z cookies. Pliki typu cookies używa się głównie, aby zidentyfikować użytkownika stron internetowych oraz obserwować i wspomagać jego działania w Internecie. Cookies można podzielić na następujące kategorie: stałe, zwane również permanentnymi oraz sesyjne, czyli tymczasowe. Cookies można również podzielić na „własne”, „strony trzeciej” czyli „obce” i tak zwane „flash cookies”. Używany w niniejszej Polityce Cookies, termin cookies (ciasteczka), odnosi się zarówno do faktycznych plików cookies jak i do podobnych technologii oraz narzędzi stosowanych w zbliżony sposób jak cookies.
 7. „Stałe cookies” określane również jako „permanentne cookies” – oznacza cookies tworzone przez naszą stronę i przechowywane na urządzeniach użytkownika dopóki nie upłynie data ważności cookies. Tym samym stałe/permanentne cookies pozostają na dysku twardym urządzenia użytkownika po zakończeniu każdorazowej sesji na naszej stronie i po wyłączeniu przeglądarki internetowej. Stałe/permanentne cookies można deaktywować lub usunąć w każdej chwili przy pomocy ustawień przeglądarki internetowej.
 8. „Sesyjne cookies” określane również jako „tymczasowe cookies” – oznacza cookies tworzone przez naszą stronę i przechowywane na urządzeniach użytkowników tylko do końca każdorazowej sesji. Tym samym, w momencie wyłączenia przeglądarki internetowej sesyjne/tymczasowe cookies są usuwane z urządzenia użytkownika. Sesyjne/tymczasowe cookies można deaktywować lub usunąć w każdej chwili przy pomocy ustawień przeglądarki internetowej.
 9. „Własne cookies” – oznacza zarówno stałe/permanentne jak i sesyjne/tymczasowe cookies tworzone wyłącznie przez naszą stronę. Własne cookies odczytuje i używa jedynie nasza strona. Własne cookies można deaktywować lub usunąć w każdej chwili przy pomocy ustawień przeglądarki internetowej.
 10. „Cookies strony trzeciej” określane również jako „obce cookies” lub „analityczne cookies” – oznacza cookies, które mogą być używane na naszej stronie przez inne strony internetowe lub przez innych dostawców usług internetowych, przykładowo przez reklamodawców korzystających z naszej strony lub naszych partnerów biznesowych. Cookies strony trzeciej są również używane przez dostawców oprogramowania do korzystania z Internetu, jak na przykład przeglądarek i wyszukiwarek internetowych. Cookies strony trzeciej służą przede wszystkim do analizy aktywności użytkownika w Internecie. Cookies strony trzeciej można deaktywować lub usunąć w każdej chwili przy pomocy ustawień przeglądarki internetowej.
 11. “Flash cookies“ – oznacza cookies używane przez wiele stron internetowych, które korzystają z aplikacji Adobe Flash Player, aby przykładowo udostępnić użytkownikowi treści zawierające filmy i gry video. Adobe Flash Player używa własnych cookies, aby zbierać informacje o preferencjach użytkowników i śledzić ich zachowanie w Internecie. Flash cookies nie można deaktywować lub usunąć przy pomocy ustawień przeglądarki internetowej. Odpowiednie informacje na ten temat można znaleźć na stronie firmy Adobe.

3. Sposób i cele użycia cookies na stronie

 1. Regulacje Unii Europejskiej dotyczące cookies wymagają, aby użytkownik strony internetowej uzyskał informację, w jaki sposób i w jakim celu dana strona internetowa stosuje cookies, oraz aby miał możliwość wyrażenia swojej zgody na zapisywanie i odzyskiwanie cookies z urządzenia, które używa do nawigacji na stronie. Zgodnie z tymi wymogami, każdy użytkownik wchodzący na naszą stronę, jest proszony o wyrażenie zgody na użycie cookies według zasad niniejszej Polityki Cookies. W ten sposób użytkownik uzyskuje większą kontrolę nad swoją prywatnością w Internecie.
 2. Nie używamy cookies, aby wykryć lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystać tożsamość lub osobiste dane użytkownika. Ogólnie, cookies na naszej stronie służą polepszeniu oferowanych usług i wypracowaniu jak najlepszych rozwiązań dla użytkownika, poprzez lepsze zrozumienie praktyki korzystania z naszego serwisu internetowego.
 3. Stosujemy lub możemy stosować własne cookies zarówno sesyjne/tymczasowe jak i stałe/permanentne, aby: 
  1. Administrować i zarządzać stroną;
  2. Rozpoznawać urządzenia, którymi posługuje się użytkownik, kiedy korzysta z naszej strony;
  3. Umożliwić szybszy załadunek strony i jej elementów na urządzenie użytkownika;
  4. Przechowywać szczegóły logowania użytkownika;
  5. Zapamiętać imię i hasło użytkownika do jego kolejnych identyfikacji;
  6. Weryfikować użytkowników;
  7. Rozpoznawać użytkowników powracających na stronę;
  8. Zapamiętać preferencje użytkownikór na stronie;
  9. Identyfikować abonentów określonych serwisów na stronie;
  10. Obserwować aktywność użytkowników na stronie;
  11. Dopasować zawartość strony do potrzeb użytkowników;
  12. Dostarczać usług zgodnie z zapotrzebowaniem użytkowników;
  13. Monitorować wydajność strony;
  14. Poprawiać użyteczność strony;
  15. Analizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony;
  16. Prowadzić badania i sporządzać analizy celem poprawy jakości strony;
  17. Gromadzić statystyczne i analityczne dane związane z używaniem strony;
  18. Zwiększyć bezpieczeństwo strony oraz zapobiec nadużyciom i oszustwom;
  19. Udostępniać użytkownikom reklamę i inne informacje marketingowe, które naszym zdaniem mogą być przydatne;
  20. Odbierać pocztę elektroniczną;
  21. Prowadzić elektroniczną bankowość;
  22. Przeprowadzić i zabezpieczyć sprzedaż produktów i usług;
  23. Zapamiętać zawartość koszyka z produktami i usługami.
 4. Podczas używania naszej strony, na urządzeniu użytkownika mogą zostać zapisane również cookies strony trzeciej i flash cookies, stosowane przykładowo przez naszych partnerów biznesowych, reklamodawców na stronie, przeglądarki internetowe lub aplikację Adobe Flash Player. Cookies strony trzeciej stosuje się przeważnie, aby:
  1. Obserwować aktywność przeglądarek internetowych użytkowników;
  2. Tworzyć profile użytkowników i ich zachowania w Internecie;
  3. Lokować reklamy i informacje marketingowe, które mogą być interesujące dla użytkowników.
 5. Dodatkowo, zastrzegamy sobie prawo używania takich narządzi jak Google Analytics, aby analizować sposób korzystania ze strony przez użytkowników. Google Analytics stosuje cookies, które są zapisywane na urządzeniach użytkownika, aby gromadzić dane statystyczne o sposobie używania strony. Informacje uzyskane dzięki Google Analytics służą do sporządzania cyklicznych sprawozdań o wykorzystaniu strony. Z polityką prywatności przeglądarki Google można zapoznać się pod adresem: http://www.google.com/privacypolicy.html.
 6. Używane przez naszą stronę cookies nie zawierają żadnych informacji, które mogłyby wykryć osobiste dane użytkownika. Jednakże, zastrzegamy sobie prawo do łączenia danych osobistych, które użytkownik dobrowolnie nam udostępnił, z danymi uzyskanymi przy pomocy cookies.
 7. Używamy wyłącznie cookies, które są bezpieczne dla urządzeń użytkowników. Gwarantujemy, że nasze własne cookies nie są w stanie wyrządzić żadnych szkód oprogramowaniu i urządzeniom użytkownika, który korzysta z naszej strony. Nasze własne cookies nie przenoszą i nie pomagają przenosić żadnych wirusów, Trojanów, złośliwego oprogramowania lub innych niechcianych aplikacji.

4. Akceptacja, blokowanie i usuwanie cookies

 1. Większość ustawień domyślnych przeglądarek internetowych zezwala na załadunek cookies na urządzenia użytkowników. Z tego względu, użytkownik, który chce skorzystać z naszej strony, przeważnie nie musi zmieniać ustawień swojej przeglądarki. Urządzenie użytkownika automatycznie akceptuje cookies stosowane przez naszą stronę. Użytkownik zostanie jednak ostrzeżony, że nasza strona operuje plikami cookies i będzie miał okazję zaakceptować lub odrzucić naszą Politykę Cookies.
 2. Jeżeli użytkownik nie chce, aby cookies z naszej strony były zapisywane na jego urządzeniu, lub nie akceptuje naszej Polityki Cookies, może albo odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej, albo zrezygnować z używania naszej strony.
 3. Jeżeli użytkownik chce zablokować wszystkie lub wybrane rodzaje cookies, powinien odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w funkcji „Pomoc” (Help) przeglądarki internetowej.
 4. Jeżeli użytkownik chce być informowany za każdym razem, kiedy nowy plik typu cookies będzie zapisany na jego urządzeniu, aby mógł go zaakceptować lub odrzucić, powinien odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w funkcji „Pomoc” (Help) przeglądarki internetowej.
 5. Zablokowanie wszystkich lub wybranych rodzajów cookies może w znaczący sposób zredukować funkcjonalności i wydajność przeglądarki internetowej, ponieważ wiele podstawowych właściwości i serwisów naszej strony jest dostępnych jedynie przy użyciu cookies.
 6. Używając ustawień przeglądarki internetowej, użytkownik nie jest jednak w stanie zarządzać flash cookies, które stosuje aplikacja Adobe Flash Player. Jeżeli użytkownik chce ustalić, które strony internetowe mogą zapisywać flash cookies na jego urządzeniu, powinien odwiedzić adres website storage settings panel na stronie Adobe.
 7. Użytkownik może w każdej chwili usunąć cookies zapisane na jego urządzeniu, używając w tym celu ustawień swojej przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w funkcji „Pomoc” (Help) przeglądarki internetowej.

5. Kontakt

Salinger Solicitors & Notary Public z siedzibą w 165 Kensington High Street, London W8 6SH, Wielka Brytania jest właścicielem i operatorem strony internetowej. Użytkownicy strony mogą zwracać się z pytaniami, reklamacjami i zastrzeżeniami w sprawie Polityki Cookies, używając następujących danych kontaktowych:

e-mail: office@salingernotary.co.uk

numer telefonu: 00 44 (0)20 7937 8524

adres pocztowy:  165 Kensington High Street, London W8 6SH, Wielka Brytania